5 Basit Teknikleri için fırat çakıroğlu

Kocaeli'de do?al kavara borusu patlad?! Evler tahliye edildiKocaeli’nin Derince ilçesinde, altyap? çhile??malar? s?ras?nda kat?ks?z gaz borusu patlad?. Budala? meydana getirilen sokakta evler tahliye edildi, kat?ks?z gaz ya?? temiz??? kesildi.F?rat’?n ?ehadete olan iste?i ?u sorusunda hafi; “Bir güne? ?ehit olursam benim de gösterici?m? o

read more


En Kuralları Of atilla yılmaz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On y?l kadar önce “?stanbul’un güzelliklerini muhafaza ve ya?atma Derne?i”ni kuran Gencer kendisini koyu bir Türk milliyetçisi olarak tan?lamamlam??t?r. Alparslan Türke?'e uzun y?llar dan??manl?k f

read more

En son beş cem karaca şarkıları Kentsel haber

Naz?m Fizik Ran’?n kadar yurt hasreti çeken Karaca, ?airin Gökçe Liman ?iirini besteledi. Türkiye’ye olan özlemini ''Beni bekleme kaptan, Beni o limana ç?karamazs?n'' ve ''Bana ?stanbul'u anlat nas?ld?'' ?ark?s?n?n finalinde, ''Cümle kah?r cemi kah?r b?kt?m be'' dizeleriyle anlatt?.Gücük müddet içinde ülkenin en yavuz gruplar?ndan b

read more

Değil Hakkında Gerçekler bilinen zeki müren

Zeki Müren gönül rahats?zl??? ve ?eker hastal??? hasebiyle ya?am?n?n özellikle son 6 senesinde oyun ya?am?ndan ve medyadan uzakla?t?. Bodrum'daki evinde inzivaya çekildi. Bu dönemi "kendini dinlemek" olarak tan?m fiyat.1949 y?l?nda ilk ?ark?s? olan “Zehretme bana balkon? sevgili?m” ? akrosti? olarak besteledi. Bu beste ?stanbul Radyosu’

read more